Начало ВЕСТИ Първото увеличение на заплати ще бъде факт от 1 септември

Първото увеличение на заплати ще бъде факт от 1 септември

447
Сподели

От 1 септември минималната учителска заплата се увеличава от 660 лв. на 760 лв.

Най-ниското възнаграждение за старши учител скача от 668 лв. на 792 лв., а на директор – от 825 лв. на 950 лв. Зам.-директор ще получава 887 лв. вместо 770 лв.

Минималните заплати на старши учителите и старши възпитателите се увеличават от 668 лв. на 792 лв., на главните учители и главните възпитатели – от 726 лв. на 836 лв.

Това предвиждат предложени от просветното министерство промени в наредбата за нормирането и заплащането на труда, с които се регламентира обещаният 15% скок на възнагражденията на преподавателите от началото на новата учебна година. Учителските заплати за последно бяха увеличени в началото на 2017 г. – средно с около 8%. Тогава минималното възнаграждение на учителите се вдигна от 600 лв. на 660 лв.

Заедно с това се дава възможност на училищата да изплащат допълнителни пари на педагозите, които работят по новия приоритет на МОН за издирване и привличане в клас на децата, които не са в училище, а подлежат на задължително образование. Тези добавки ще могат да се плащат от 1 януари 2018 г. В момента учителите могат да получават към основната си заплата и допълнителни възнаграждения, които могат да са за най-различни дейности – за водене на учебни часове над минималната им норма, за професионално-квалификационна степен, за преподаване на учебни предмети на чужд език, за класен ръководител, постигнати резултати и т.н.

Занапред към тези възможности ще се включат още две – бонуси ще могат да се дават „за участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“, както и за провеждане на допълнително обучение на изоставащи ученици или такива, които не владеят български език, пише Сега. След съгласуване в тристранния съвет в МОН в проекта се предлага и увеличение на минималния размер на средствата, които всяко училище следва да планира за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти – от 3 на 3.5% от 1 септември т.г. и на 4% от 1 януари догодина. Отпада ограничението за максимален размер на посочените средства.

 

Източник: За жената