Начало ВЕСТИ Край с ТЕЛК-овете през 2018 г. Ето каква реформа готвят

Край с ТЕЛК-овете през 2018 г. Ето каква реформа готвят

305

Министерство на труда и на социалната политика започва доста сериозна реформа. Предмет на тези промени е и закриване на ТЕЛК-овете в страната

През годините работата на ТЕЛК-овете се оказа неефективна.

Закриват ТЕЛК-овете през 2018 г.

От една страна хората с трайна инвалидност са били принуждавани да се явяват периодично за освидетелстване, което им коства огромни физически трудности.

От друга страна ТЕЛК-овете са издавали некоректни решения на лица, чието здраве не е увредено по начин, който е необходимо да бъде обезпечен с инвалидна пенсия.

Днес г-жа Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика проведе работна среща във Враца.

Г-жа Петрова обясни пред Дарик какво предстои да се случи с досега действащите ТЕЛК-ове.

Всеки български гражданин, който има ампутиран крайник, отстранен орган или друг сериозен здравословен проблем като диабет, енцефалит или след прекаран инсулт ще бъде освидетелстван само един път завинаги.

Тези граждани няма да се явяват пред комисии за преосвидетелстване повторно.

Министър Султанка Петрова във Враца днес

Предстои сериозна промяна в законодателството, което обслужва социалното министерство. ТЕЛК-овете в цялата страна ще бъдат закрити. На тяхното място да започнат да работят Центрове за преосвидетелстване.

Работата в тези центрове ще бъде изцяло променен, казва Султанка Петрова.

В центровете оценките за работоспособност и всички медицински експертизи ще бъдат извършвани според международната класификация, с която работи СЗО (Световната здравна организация).

Прилаганите методи от СЗО са стандартизирани и не допускат злоупотреби.

Следователно лицата с нарушена трудоспособност в малка степен няма да могат да вземат инвалидна пенсия по начина, по който ще се полага на човек без крак или без ръка.