Начало ВЕСТИ Уникална находка-Намериха история на българите, която е по-стара от Паисиевата

Уникална находка-Намериха история на българите, която е по-стара от Паисиевата

22

Професор Лилия Илиева от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан.
Тази история е с век по-стара от историята на Паисий .

За откритието проф.
Лилия Илиева пише в новия брой на реферираното сп. „Балканистичен форум“, съобщиха от университета. Статията й е озаглавена „Открит е първият трактат върху българската история:

Петър Богдан, за древността на бащината земя и за българските неща“. Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“, заедно с екип преподаватели от Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет.

Смята се, че софийският католически архиепископ Петър Богдан Бакшич е завършил своя трактат на латински върху българската история през 1668 г. Впоследствие трудът е отпечатан във Венеция след 1674 г.
Това е век по-рано от „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, тъй като той я създава в Хилендарския и Зографския манастир в периода 1760–1762 г. В момента екип филолози и преводачи подготвят за печат оригинала на първата българска история, който ще излезе през идната година.

 

Източник: За жената