Начало КЛЮКАРНИК Искам да споделя с всички! Тази пирамида промени целят ми живот, ще...

Искам да споделя с всички! Тази пирамида промени целят ми живот, ще промени и твоят!

98

Всеки има различен начин на живот: някои са успешни, а други не биха могли  да подредят своите приоритети. Духовните наставници ползват определени схеми, за да повишат осведомеността относно житейските проблеми.

Пирамидата на Дилтс представлява модел на лична промяна, който преминава от едно ниво към друго. Споделяме с вас как работи този принцип. Той може да промени живота ви към по-добрe.

Значение на пирамидата

Логическите нива от пирамидата на Дилтс представляват концепция, която абсолютно всеки е необходимо да разбере и осъзнае поради две основни причини:

Възможност да анализирате вашия живот – анализ чрез въпросите в пирамидата би могъл да ви помогне да разберете някои неща за живота, които да окажат влияние върху пътя към успеха. Шанс да повлияете на вашия живот – веднага щом разберете какви са основните проблеми, ще имате ясно решение за това какво да правите, за да подобрите живота си.

Преди да продължим с обяснението на пирамидалните нива и да започнем да търсим отговори, трябва да разберем основния трик: отговорът на въпроса от всяко ниво може да бъде открит в следващото.

Ниво 1:

Какво имам? Въпросът от първо ниво е пряко свързан с работата, финансите, семейството и обкръжаващата среда. Разумно е да се запитаме: „Защо имаме всичко това?“ И за да дадем отговор на този въпрос, трябва да преминем към следващото ниво.

Ниво 2:

Какво да правя? Въпросът от второ ниво очевидно е свързан с определени действия. Логично е те да окажат влияние върху всичко, което получаваме накрая. Хубаво е да помислим защо правим това. Отговорът може да открием в следващото ниво.

Ниво 3:

Как да избера? Разбира се, изборът, който правим, играе важна роля в нашия живот. Той може да бъде повлиян от различни фактори: цели, здравословно състояние, ниво на страст и други. Но тук имаме още един въпрос, на който да отговорим: Защо правим този избор? Традиционно отговорът може да бъде открит в следващото ниво.

Ниво 4: В какво вярвам? Тук става въпрос за лични убеждения. Например, ако мислите, че може да постигнете всичко, без да полагате каквито да е усилия, то вие няма да се стараете толкова много. Ако обаче смятате, че всяко едно нещо изисква вашите усилия, ще направите всичко възможно да постигнете целите си. Но защо мислите така?

Ниво 5: Кой съм аз? Както подсказва името на нивото, става въпрос за самосъзнание и саморазбиране (тези понятия определят нашите вярвания). Много е важно да направите реалистична преценка на себе си и да избягвате да прикривате вашите силни и слаби страни.

Ниво 6: Защо съм жив? Последното ниво се отнася до най-важната концепция – смисълът на живота. От решаващо значение е всеки да има мисия, която да следва. Тя не е необходимо да противоречи на вашата същност, вярвания, избори или действия.

Ето защо, ако намерите правилните отговори на въпросите, посочени по-горе, бихте могли да откриете всички допуснати пропуски в живота си. Както знаете, по-лесно е да се усъвършенствате, когато осъзнавате вашите слаби страни. Честните отговори на въпросите от пирамидата на Дилтс могат да ви помогнат да подобрите живота си.