Начало ВЕСТИ Абонатите ги боли сърцето от високите сметки този месец, но вижте какво...

Абонатите ги боли сърцето от високите сметки този месец, но вижте какво съобщиха току-що от Топлофикация София!

178
Сподели

Сметките за отопление и топла вода са изготвени коректно и съобразно изискванията на Наредбата за топлоснабдяване. Това съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София“ ЕАД.

Потребителите могат да се ориентират в месечната си сметка, като извършат последователно следните изчисления: (Енергия отоплени + сградна инсталация за сезон 2016/2017) ÷ Брой дни с отоплени за сезон 2016/2017 (185 дни) x Брой дни с

отопление в съответния месец (31 дни през март 2018 г.) x корекционен коефициент* xактуална цена на топлинната енергия (79,98 лв./МВтч без ДДС)

*Как се определя корекционния коефициент, с който се коригират сметките за м. март 2018г. във всяка отделна сграда: Количество топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция през м. март 2018г. ÷Количество топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция през м. март 2017г.

За база се приема реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в изравнителната сметка. Всеки клиент може да открие останалите необходими данни, които да приложи във формулата, в информационната част на месечното съобщение към фактурата си.

„Топлофикация София“ ЕАД напомня на всички свои клиенти, че е на разположение да отговори на въпросите на потребителите за начина на формиране на сметки по всички канали за комуникация – на телефон 0700 11 111, в клиентските центрове, на e-mail: inf_r@ toplo.bg или info_r@toplo.bg, в чат платформата на сайта www.toplo.bg във Фейсбук страницата на дружеството