Начало ВЕСТИ Ето колко е новото увеличение на детските добавки от тази година

Ето колко е новото увеличение на детските добавки от тази година

51
Сподели

Държавата ще даде 592 717 600 лв. под формата на семейни помощи за деца до края на годината.

Това предвижда бюджетът на Министерството на труда и социалната политика. Най-сериозно е перото за плащане на месечните помощи на дете до завършване на средното му образование – за 2018 г. са предвидени 346 млн. лв.

През тази година правителството вдигна месечните помощи за отглеждане на дете. Така на семействата с едно вече се отпускат 40 лева. Тези с две – 90 лв., а за семейства с три деца – 135 лв.

Помощи в този размер вземат домакинствата с до 400 лв. месечен доход на човек. За първи път кръгът на получаващите детски надбавки се разшири и за семействата с доход от 400,01 до 500 лв. на човек. Те получават 80% от пълния размер на помощта. Например семейство с едно дете взема 32 лв., а с две – 72 лв.

Така добавки вече могат да получават семейства с доходи, близки до средните за страната. Очаква се по този начин подпомаганите домакинства да се увеличат с около 20 000. Общият брой на децата, за които се плащат този вид помощи, ще надхвърли 672 000 Реално най-ниският размер на помощта е 29 лв. на дете месечно.

Тя се получава от семейство с доходи между 400 и 500 лв. на човек и четири деца. Хората с 2 и 3 деца от тази доходна група вземат по 36 лв. При по-бедните родители пък помощта при 4 деца е по 36 лв. на калпак, а при 2 и 3 – по 45 лв. Ако децата обаче натрупат над 5 неизвинени отсъствия, финансовата подкрепа от държавата се спира.

Същото важи и ако родителите откажат да ваксинират децата си. Основно това са родители, които смятат, че ваксините отключвали аутизъм. От години родителски организации настояват да отпадне задължението за представяне на бележки за имунизация при отпускане на надбавки. В закона е регламентирано, че размерът на спрените помощи се предоставя на съответното училище или детска градина, в което е записано детето.

Средствата могат да се използват за консултации по дисциплини, които се провеждат извън редовните учебни часове, за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, както и за допълнителни възнаграждения на педагозите, включени в екипите по Механизма за съвместна работа на институции за обхват и задържане на децата в образователната система.

За еднократна помощ при бременност са отделени 2,1 млн.лв., докато за раждане на дете – 24,3 млн. лв. Държавата е заделила 2,5 млн. лв. за отглеждане на близнаци до навършване на една година. 18,96 млн. лв. от бюджета са заделени за еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. За помощи за майки студентки в редовна форма на обучение, има 1,4 млн. лв. Помощта за първокласниците е в размер на 250 лв. и се отпуска при условие че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 400 лв.

Независимо от дохода на семейството еднократната помощ се предоставя на деца с трайни увреждания, записани в първи клас, с един жив родител, на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца, както и на приемни семейства. Част от семейните помощи за деца се предоставят освен в пари и в натура като помощни средства. Помощите за подпомагане на първокласниците вече ще се отпускат, без социалните да искат бележка от училище, че детето е записано. Не е необходимо родителите да предоставят и бележка от работодател какви са доходите им.

За първокласниците са предвидени 11,5 млн. лв. През тази учебна година близо 38 хил. първокласници получиха помощта, припомня „24 часа“. За месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст са заделени 161 млн. лв. Многодетните майки ще бъдат подпомогнати за безплатно пътуване с автобусен и жп транспорт с 667 хил. лв. от държавата. /За жената