Начало ВЕСТИ Внимание: На 12 и 13 май, между 10 и 13 часа, до...

Внимание: На 12 и 13 май, между 10 и 13 часа, до Националния стадион „В. Левски“ ще раздават абсолютно безплатно

181
Сподели

Изнесен пункт за раздаване на компост на граждани, ще бъде разкрит на 12 и 13 май, между 10 и 13 часа, пред централния вход на Националния стадион „В. Левски“.

Инициативата е част от кампанията на Столична община за раздаване на до 10 кг безплатен компост на всички граждани, заплатили такса „битови отпадъци“ и поради това,

за да получат своя компост, гражданите ще трябва да представят на място самата квитанция за заплатената такса за 2017 или 2018 г.

Компостът се произвежда от преработката на био и зелени градски отпадъцив Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ на Завода за третиране на отпадъците на Столичната община. Той е естествен обогатител на почвата, който задържа влагата и помага за по-лесното и бързо усвояване на хранителните вещества от растенията.

През 2017 г. е раздаден безплатно на граждани 20,57 т. висококачествен компост, а за 2015г. и 2016г. количеството е общо над 21т. Припомняме, че през 2014 г. беше въведена в експлоатация инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров“, която се състои от Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци и Инсталация за компостиране на зелени отпадъци.

Общият капацитет на инсталацията е 44 000 тона/годишно. С изградените инсталации от отпадъци се произвеждат ресурси – ел. енергия и компост.

През 2017 г. в компостиращите инсталации за хранителни и зелени отпадъци се отчитат: Преработени 13 927 т. зелени и 8558 т. хранителни биоотпадъци; 8 876 тона произведен компост; 20,57 т. раздаден компост на граждани; 70 000,49 лв. приходи от продажба на компост; 2109 MWh произведена електрическа енергия.