Начало КЛЮКАРНИК Ще ви отнеме само 2 минути, а ще разберете много за човекът...

Ще ви отнеме само 2 минути, а ще разберете много за човекът срещу вас!

177

С помощта на такъв лесноосъществим тест вие бихте могли да разберете твърде много за характера на определен човек, ако се загледате в неговите ръце. Всичко, което е нужно да направите, е да помолите някого да извърши 4 лесни движения.

Или бихте могли да ги направите вие самите, за да видите какво казват те за вашия характер. После запишете получените резултати и ги сравнете с отговорите, представени по-долу, за да разберете много неща.

Кръстосайте пръсти. Кой палец е отгоре? Ляв – 1 точка/ Десен – 2 точки Затворете едно от очите, сякаш се прицелвате към нещо. Кое око е отворено? Ляво – 1 точка/ Дясно – 2 точки Кръстосайте ръце пред гърдите. Коя ръка е отгоре? Лява – 1 точка/ Дясна – 2 точки Когато аплодирате, коя ръка е отгоре? Лява – 1 точка/ Дясна – 2 точки

Проверете резултатите от теста:

2221 – Човек, характеризиращ се с нерешителност.

2212 – Вродени комуникативни умения, може да намери общ език с всеки.

2122 – Внимателен, нежен с техничен ум. Такъв човек често е студен към другите.

1222 – Липса на постоянство и упоритост, емоционалност. Тази личност е податлива на влиянието на другите и намира допирни точки с останалите.

2211 – Хора с мек характер. Личност с този набор от числа е изключително комуникативна.

2111 – Качествата на този човек са непостоянство и неустойчивост. Те разчитат единствено на своите сили.

1211 – Затворен темперамент, с малко приятели. Но този човек има борбен дух и върви с всички сили към своята цел.

1121 – Творческа личност, мек характер, вярва в хората.

1212 – Твърде много силен характер. Невероятно е да промените гледната точка на тези хора. Те показват енергия и последователност в постигането на своите цели.

1122 – Фокусирани върху тяхната собствена самооценка.

1112 – Енергични, решителни и емоционални хора.

2222 – Притежават тесногръд характер и са склонни да избягват конфликти.

1111 – Творчески личности, които се характеризират с емоция, индивидуализъм и егоизъм.

2121 – Те лесно се поддават на влиянието на други хора.

1221 – Мек нрав. Такива хора имат присъща наивност и липса на последователност.

2112 – Спокойни и безгрижни. Такива хора лесно създават приятелство и често променят своето хоби.

 

Източник: За жената