Начало ВЕСТИ Край с шашмите с палмовото масло! От 14 януари всичко лъсва…

Край с шашмите с палмовото масло! От 14 януари всичко лъсва…

198
Сподели

Основните промени в Наредбата се отнасят към търговията на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. Според закона те трябва да са опаковани в потребителски опаковки още на етап производство в предприятието и под тази форма да се предлагат в търговската мрежа на страната.

Те трябва да бъдат подредени на отделни щандове или обособени места с надпис „Имитиращи продукти“, на които е забранено да се предлагат млечни продукти, съобщава „Агрозона“.

Освен това на етикетите си имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, които са в непосредствена близост до наименованието на продукта, задължително трябва да се посочва „имитиращ продукт“.

Ясно трябва да бъдат обозначени и компонентите, които са използвани като частични или пълни заместители на млечните съставки. От Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) подчертават, че шрифтът на тази информацията трябва да е достатъчно четлив.

Всички тези изисквания са в сила от средата на миналия месец. За тези имитиращи продукти, които са пуснати на пазара, чието етикетиране не отговаря на изискванията, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 14 януари 2019 г.

Над 110 000 проверки за правилно етикетиране са извършени за 2018 г.

При извършването на плановия официален контрол инспекторите от БАБХ  следят за  готовността на обектите за прилагането на новостите в нормативните изисквания по отношение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. След изтичането на гратисния период за от 27 август до 12 септември 2018 г. са извършени проверки във всички предприятия,  произвеждащи млечни или имитиращи продукти.

Именно при тях е установено, че производителите произвеждат продуктите, които са декларирали. Тематичните проверки за изпълнението и спазването на разписаните в Наредбата правила продължават. От БАБХ напомнят, че етикетирането на храните е неизменна част от извършвания официален контрол. Проверка за етикетирането на храните се извършва в обектите за производство, за търговия и заведенията за обществено хранене.

От началото на година инспекторите от „Контрол на храните“ в страната са извършили над 110 000 проверки в тези обекти. Проверки се извършват и по сигнали на граждани, свързани с качеството и безопасността на храните. При установяване на несъответствия се предприемат разписаните в законодателството административно наказателни мерки./Блиц