Начало ВЕСТИ Три прекрасни имена черпят утре, почитаме 70 Христови ученици

Три прекрасни имена черпят утре, почитаме 70 Христови ученици

388
Сподели

04 Януари –  Събор на свети 70 апостоли

04 Януари / Имен ден празнуват: Тихомир , Тихомира , Тихомирка

Тихомир e славянско име, образувано от думите „тих“ и „мир“ – означава спокойствие и смирен живот, разпространено през векове сред всички славянски народи. На български се среща освен като мъжко име и като женско – Тихомира.

На тази дата православната църква почита Събор на 70-те апостоли, което означава общо празнуване.

Освен познатите 12 апостоли, Христос има и други – 70, които също изпращал на проповед. След възкресението на Христа ведно с дванадесетте апостоли и те се разпръснали по света да проповядват и са страдали за Исус.

Евангелският разказ за светите седемдесет апостоли

Събор на светите Седемдесет апостоли. Миниатюра от гръко-грузински ръкопис от XV в. Източник: pravenc.ru“След това Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където Сам щеше да отиде, и рече им: жетвата голяма, а работниците малко; затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си. Вървете!

Ето, Аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, нито обуща, и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първом казвайте: мир на тая къща! И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир; ако ли не, ще се върне у вас; и в тая къща оставайте, яжте и пийте, каквото ви дадат; защото работникът заслужава своята заплата. Не прехождайте от къща в къща.

И в който град влезете и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им: приближи се до вас царството Божие. В който пък град влезете и не ви приемат, излезте по стъгдите му и кажете: и праха, полепнал по нас от вашия град, ви отърсваме; обаче да знаете, че се приближи до вас царството Божие. . . Който вас слуша, Мене слуша; и който се отмята от вас, от Мене се отмята; а който се отмята от Мене, отмята се от Оногова, Който Ме е пратил“.

 

Източник: За жената