Начало ВЕСТИ Правителството с важно решение за компенсациите за тока за бизнеса

Правителството с важно решение за компенсациите за тока за бизнеса

40

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителната мрежа заради високите цени на електроенергията ще продължи до края на м. март 2023 г. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Кабинетът е одобрил програма за компенсиране за периода 1 януари – 31 март 2023 г. От нея ще се възползват около 633 хиляди небитови крайни клиенти на електрическа енергия, както и операторите на електропреносната и електроразпределителната мрежа за технологичните им разходи, посочват от кабинета.

 

Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до 30 юни 2023 г.

Индикативният бюджет на програмата е в размер на близо 330 млн. лв. при достигане на средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на БНЕБ над определената от КЕВР прогнозна пазарна цена за текущия регулаторен период. Средствата ще бъдат осигурени от целевите вноски, които задължените лица правят във фонда „Сигурност на електроенергийната система“.

Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 200 лв/МВтч.

Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи ще бъдат компенсирани за електроенергията, която закупуват за технологичните си разходи.

Максималният размер на компенсацията за тях се изчислява като разлика между средната месечна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на БНЕБ и определената от КЕВР прогнозна пазарна цена от 421.08 лв/МВтч за оператора на електропреносната мрежа и 446.78 лв/МВтч за операторите на електроразпределителните мрежи.

 

Източник: Блиц